dyslexie-onder-de-knie

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Wat is dyslexie?

Dyslexie komt van twee Griekse woorden ‘dys’ (wat moeilijkheid betekent) en ‘lexia’ (wat taal betekent).   Het woord werd voor het eerst gebruikt in Duitsland door Rudolf Belin in 1887 om het onvermogen om te lezen te omschrijven.  Negen jaar later beschreef Docter Pringle Morgan het verschijnsel in The British Medical Journal.  Zijn omschrijving wordt tot op heden in grote trekken gehanteerd: het niet kunnen lezen in een verder intelligent kind met een normale ontwikkelling.

 

Definitie van dyslexie door de British Dyslexia Association: 

Dyslexie wordt het best omschreven als een combinatie van bekwaamheden en moeilijkheden, die het leerproces in op het gebied van: lezen, spellen en/of schrijven beïnvloeden.  Bijgaande zwakke punten kunnen er zijn op het gebied van: snelheid van verwerken, kortetermijngeheugen, op volgorde zetten, auditieve en/of visuele waarneming, gesproken woord en motorische bekwaamheden.  Het heeft vooral te maken met het leren en gebruiken van geschreven taal,  bv. het opschrijven van letters, cijfers en muzieknoten.  Sommige kinderen hebben ongelooflijke creatieve talenten, anderen zijn zeer welbespraakt.  Dyslexie komt voor, losstaand van gewoon onderwijs en is onafhankelijk van socio-economische achtergrond en intelligentie.  Het is echter makkelijker te ontdekken in diegenen met gemiddelde of bovengemiddelde intelligentie.

Het Steunpunt Dyslexie formuleert dyslexie als volgt:  Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor. Officieel wordt dyslexie in Nederland omschreven als:

"Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau."

 

De Effecten van Dyslexie

De effecten van dyslexie zijn voor iedereen anders.  Hoe het iemands leven kan beïnvloeden hangt af van de ernst van dyslexie en of hij of zij hulp gehad heeft.

 

De meest bekende symptomen manifesteren zich in de klas: moeilijkheden met lezen, schrijven, spellen en soms met rekenen.  (niet alle mensen met dyslexie hebben dezelfde symptomen op deze gebieden).  Het spreekt vanzelf dat moeilijkheden op deze gebieden langdurig effect kunnen hebben op educatief en sociaal gebied met een lage eigenwaarde als gevolg.

 

Vandaag de dag is het kunnen lezen en schrijven van fundamenteel belang voor alle aspecten van ons leven.  Winkelen op het internet, versturen en lezen van sms-jes, lezen en kunnen opvolgen van instructies voor een nieuw electronisch spelletje, het kunnen bijhouden van lokaal en internationaal nieuws via de kranten of teletext, zijn zo maar een paar voorbeelden van het feit dat onze geavanceerde  maatschappij er zonder meer vanuit gaat dat we allemaal vloeiend kunnen lezen en schrijven.

 

Een aantal mensen met dyslexie heeft ook problemen met het gesproken woord.  Sociale interactie en communicatie zijn belangrijk in ons leven.  Als het moeilijk is om jezelf duidelijk uit te drukken, of om te begrijpen wat iemand anders heeft gezegd, dan kan dat tot grote moeilijkheden leiden in de klas, op het werk of met sociale contacten in het alledaagse leven.

 

Het resultaat kan zijn dat betrokkene zich gedesoriënteerd voelt.  Dit kan grote gevolgen hebben, zoals geen onderscheid kunnen maken tussen links en rechts, geen tijd kunnen indelen, en/of het niet kunnen volgen van een reeks instructies.  Deze effecten hebben ook invloed buiten de schoolklas en wel op elk aspect van iemands leven.

 

Soms gaat dyslexie samen met onhandigheid en een gebrek aan coördinatie.  Het mag duidelijk zijn dat meedoen aan sport (bijvoorbeeld, en zelfs fietsen en rollerbladen) dan zoveel mogelijk gemeden wordt, evenals dansen en andere sociale activiteiten.  Echter, veel mensen met dyslexie zijn wél heel goed in sport.

 

Als veel moeilijkheden en hun effecten tegelijk voorkomen, kan dat grote invloed hebben op iemands gevoel van eigenwaarde.  Leerlingen met dyslexie kunnen zich ‘dom’ voelen en onbegrepen.  Als hij of zij problemen gehad heeft op school, dan kan dit ten koste gaan van de motivatie om door te gaan met leren en studeren.  Vaak voelen mensen met dyslexie zich onadequaat  of onbeholpen in gezelschap van mensen die hun handicap niet begrijpen, en dat kan leiden tot het vermijden van sociale contacten.  Het is heel belangrijk om er bij stil te staan dat dyslexie vaak gepaard gaat met prachtige talenten op het gebied van de kunst, poëzie, creatief, muziek, sport, en dat veel mensen met dyslexie heel goed zijn in redeneren, begrijpen en denken.  (Zie lijst van beroemde mensen met dyslexie).

 

Hoe vaak komt dyslexie voor?

Nederland (Bevolking = 16 miljoen)
8,8% van mensen heeft een taalachterstand en 3,6% heeft een ernstige vorm.

Ierland (Bevolking = 4 miljoen)
10 % van de mensen hebben een gradatie van dyslexie en een verder groot percentage hebben andere lees-, schrijf-, of leermoeilijkheden.
(Ref: www.irlgov.ie/educ)

Verenigd Koninkrijk (Bevolking = 58.3 miljoen)
De British Dyslexia Association schat dat 10 % van kinderen een gradatie van dyslexie heeft. 4 % hebben ernstige dyslexie.
(Ref: The Dyslexia Handbook 1995, gepubliceerd door the British Dyslexia Association)

Zweden (Bevolking = 8.8 miljoen)
Tussen 5 en 8% van de bevolking heeft dyslexie.
(Ref: Hjalpmedelsintstitutet)

Verenigde Staten (Bevolking = 264 million)
10 tot 15% van de bevolking heeft dyslexie, waarvan maar 5% goed gediagnostiseerd worden en behandeling krijgen.
(ref: www.dyslexia-add.org.adhd.htm)