dyslexie-onder-de-knie

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
dyslexie-onder-de-knie
Het dyslexia@bay / dyslexie-onder-de-knie systeem is ontworpen om leerlingen vanaf 8 jaar te helpen bij problemen met spellen (leren en onthouden), lezen (leessnelheid en begrijpend lezen), op volgorde zetten (het volgen van een serie mondelinge instructies op volgorde) en andere moeilijkheden geassocieerd met dyslexie. Er is geen maximum leeftijd: ook veel volwassenen hebben enorm baat van het dyslexie-onder-de-knie programma.

Klik op de pijl voor een video-introductie door de ontwerper van het programma, Martin Murphy. icon 

Het dyslexie-onder-de-knie systeem is een uniek allesomvattend systeem dat ontworpen is om met de volgende met dyslexie geassocieerde problemen om te gaan:

  • Geleerde spelling vergeten (sommige kinderen kunnen de spelling van woorden wel voor een korte tijd onthouden maar hebben moeite met het onthouden na lange tijd).
  • Fonologisch tekort (moeite met het verklanken van woorden – het slecht kunnen onderscheiden van klanken in woorden).
  • Begrijpend lezen (het zich niet kunnen herinneren wat de inhoud is van een stuk gelezen tekst en niet weten waar een stuk gelezen tekst over gaat).
  • Moeite met dingen op volgorde zetten (het niet kunnen volgen van een eenvoudige reeks van instructies, bijvoorbeeld: ga naar boven, pak je pyama vanonder je kussen, je boek naast je bed en je slippers van onder je bed).
  • Moeite de te lezen tekst te blijven volgen met de ogen (langzaam of aarzelend lezen, niet meer weten waar je op de bladzijde gebleven bent, fouten maken tijdens het overschrijven van het bord).
  • Schrijfmoeilijkheden (het niet kunnen opschrijven van een verhaal in een logische volgorde).
  • Handschriftmoeilijkheden (het moeilijk vinden op de lijn te schrijven, erg slordig schrijven, het verwarren van letters die op elkaar lijken: b en d, p en q).

De redenen voor deze moeilijkheden worden geïnventariseerd tijdens het eerste gedeelte van de training. In de loop van de dag (10 uur ‘s morgens – ongeveer 4 uur ‘s middags) zal de dyslexia@bay /dyslexie-onder-de-knie trainer kijken naar 41 verschillende denkvaardigheden.  Dan wordt een individueel huiswerkplan opgesteld voor de ouders dat door de leerling thuis gedurende 28 dagen gevolgd moet worden, zodat de nieuw geleerde strategieen een tweede natuur worden.

Het dyslexia@bay systeem werd in Ierland ontwikkeld en wordt nu ook in Engeland, Schotland, Australie, Zwitzerland, Verenigde Arabische Emiraten en Nederland toegepast.  In Engelstalige landen heet het systeem dyslexia@bayTM.  In Nederland heet het systeem: dyslexie-onder-de-knie.

 

Heeft mijn kind dyslexie? Voor een uitgebreide lijst van moeilijkheden, ga naar ‘Signalen en Symptomen'.

Hoe dyslexie ervaren wordt is voor iedereen anders, dus geen twee mensen met dyslexie zijn gelijk. Iedere persoon met dyslexie zal andere bekwaamheden en sterke- en zwakke punten hebben.

Sommige mensen met dyslexie vinden het moeilijk om de woorden op een bladzijde te lezen. Anderen kunnen goed lezen op een mechanische manier maar kunnen niet onthouden wat ze gelezen hebben.

Sommige mensen met dyslexie zullen de spelling van geleerde woorden al heel snel vergeten, en anderen kunnen de spelling onthouden voor elke speltoets, maar als je dan drie weken later naar de spelling vraagt zijn ze ‘verdwenen’.

Sommige mensen met dyslexie kunnen slecht hun evenwicht bewaren terwijl anderen heel goed zijn in sport.

Omdat iedere persoon met dyslexie anders is, moet iedere persoon met dyslexie anders onderwezen worden.  Het dyslexie-onder-de-knie systeem is ontworpen om met individuen te werken, één persoon tegelijk, in aanwezigheid van één of beide ouders.  Een individueel programma van mentale bekwaamheden en oogvolgoefeningen is ontworpen voor iedere persoon - om de symptomen te verminderen en om leren gemakkelijker te maken.

Tijdens de trainingsdag wordt aan de ouders uitgelegd hoe ze hun zoon/dochter met het programma van 28 dagen gaan helpen.  Na de 28 dagen komen ouder(s) met de leerling terug om in een sessie van ongeveer een uur te kijken naar de verbeteringen vergeleken met een maand geleden.

Ouder van een 10 jarige jongen aan het woord - (in het Engels) icon (Klik op de pijl voor video)

 

Kinderen onder de 7 jaar met lees en spel moeilijkheden zullen baat hebben bij het ‘Murphy Lezen’  programma.

Murphy Reading (http://www.murphyreading.com/